“Xây dựng bản đồ cảnh báo là cách phòng tránh sạt lở hữu hiệu nhất mùa mưa bão”