Mưa lũ gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc