Bão số 9 Molave giật cấp 17, Bão số 9 đang tiến sát miền Trung, nhiều nơi gió rất lớn