IOM tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) tuyển 01 Chuyên gia tư vấn đánh giá chương trình nghiên cứu tái định cư do khí hậu.

Liên hệ:

Văn phòng IOM chi nhánh tại Hồ Chí Minh, số 1B, Phạm Ngoc Thạch, Quận 1

Email: hcmc@iom.int

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.