Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án ven biển

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 20/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển và chính quyền đô thị các cấp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển.

Theo chỉ thị, trong thời gian qua, vấn đề quy hoạch xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và phát triển; nhiều dự án tập trung ven biển dẫn đến thiếu không gian, cự ly cần thiết để tạo không gian công cộng dành cho cộng đồng.

Cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái còn trầm trọng. Quy hoạch sử dụng đất chưa sát thực tế dẫn tới tình trạng dự án “treo,” gây lãng phí đất đai. Việc lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực ven biển và thực hiện theo quy chế chưa nghiêm túc…

Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án ven biển. (Ảnh: TTXVN)
Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án ven biển. (Ảnh: TTXVN)

Để tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có bờ biển rà soát công tác lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của khu vực ven biển.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, cũng như kiến nghị về giải pháp đối với từng nhóm dự án và một số dự án có tính chất đặc biệt nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng hiệu quả, tránh lãng phí đất đai và bảo vệ môi trường, nước biển dâng.

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, đặc biệt chú trọng các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Mặt khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương quản lý các dự án, bảo vệ tài nguyên và môi trường đất đai ven biển; xây dựng kịch bản nước biển dâng để kịp thời điều chỉnh quy hoạch, kết cấu hạ tầng xây dựng nếu cần thiết; chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cải thiện môi trường bị ô nhiễm.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương có bờ biển xử lý cương quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển dự án ven biển.