Quảng Bình: Báo động việc chấp hành pháp luật tại các mỏ đá

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, qua kiểm tra cho thấy nhiều đơn vị bố trí giám đốc điều hành mỏ chưa đủ tiêu chuẩn về chuyên môn kỹ thuật theo quy định.

Cụ thể, giám sát tại 25 mỏ đá xây dựng chỉ 5 đơn vị có giám đốc điều hành mỏ có bằng cấp chuyên môn theo quy định, 20 đơn vị chỉ có chứng chỉ về quản lý mỏ, không có bằng cấp chuyên môn.

An toàn lao động tại các mỏ đá ở khu vực xã Tiến Hoá đã đến mức báo động (Ảnh: Lê Phi Long/Lao động)
An toàn lao động tại các mỏ đá ở khu vực xã Tiến Hoá đã đến mức báo động (Ảnh: Lê Phi Long/Lao động)

Công tác đảm bảo an toàn lao động chưa được quan tâm đúng mức, ở một số đơn vị người lao động trực tiếp thiếu trang bị bảo hộ lao động, không được huấn luyện kỹ thuật an toàn, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ.

Qua giám sát tại 25 đơn vị khai thác đá xây dựng, chỉ có 5 đơn vị có trang phục bảo hộ lao động và thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Nhiều đơn vị chưa tuân thủ thiết kế cơ sở và quy trình kỹ thuật, an toàn khai thác mỏ, có nguy cơ gây tai nạn…

Trước đó, báo Lao Động đã có nhiều phản ánh về tình trạng mất an toàn lao động tại các mỏ đá trên địa bàn khi liên tục xảy ra an toàn lao động chết người. Sau đó, UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế và giao các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đoàn kiểm tra về an toàn lao động tại các mỏ đá, nếu vi phạm thì xử lý nghiêm.