Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch cụm công nghiệp 3 địa phương

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phê duyệt kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) của 3 địa phương: Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Yên Bái.

Cụ thể kết quả rà soát của 3 địa phương như sau: 1- Tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 44 CCN với diện tích 1.560,75 ha, 12 CCN diện tích 401,25 ha đã được thành lập, 8 CCN đi vào hoạt động thu hút 57 dự án đầu tư và 6.974 việc làm; tỷ lệ lấp đầy CCN đã hoạt động 63%. Điều chỉnh rút khỏi quy hoạch 31 CCN với tổng diện tích 1032,76, điều chỉnh giảm diện tích 7 CCN là 177 ha (giảm 1.210,62). 2- Tỉnh Hà Tĩnh quy hoạch 25 CCN với diện tích 719,9 ha; đã thành lập 11 CCN diện tích 274,82 ha, 16 CCN đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, 14 CCN đang triển khai đầu tư hạ tầng, 11 CCN đã hoạt động thu hút 170 dự án, 2.700 lao động, lấp đầy 63%, tạo giá trị 2.400 tỷ. 3- Yên Bái quy hoạch 20 CCN với quy mô 1.151 ha, 13 CCN được thành lập với diện tích 366,04 ha; 8 CCN đi vào hoạt động thu hút 32 dự án, tỷ lệ lấp đầy 39,8% tạo 1.120 việc làm.

Ảnh minh họa: cafef.vn
Ảnh minh họa: cafef.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thông báo chi tiết danh mục quy hoạch cụm công nghiệp đến các tỉnh và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định.

Đồng thời, UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Yên Bái thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 2016 – 2020 theo quy định của Luật đất đai cho phù hợp; thực hiện quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo đúng quy định tại Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý dứt điểm các cụm công nghiệp chậm triển khai, kém hiệu quả; có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến cụm công nghiệp đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 2/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.