Phê duyệt tín dụng ưu đãi dự án Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan trong khuôn khổ Hiệp định tín dụng khung ký ngày 26/5/2004 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nordea đối với dự án “Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn” với tổng vốn vay ODA là 7.237.662 EUR.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xác định các điều kiện cho vay lại cụ thể đối với Hợp phần cấp nước của Dự án theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ và thực hiện các thủ tục theo quy định của Hiệp định để giải ngân cho dự án.