NIAPP tuyển Cán bộ dự án

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) và Tổ chức CBM đang tuyển 01 Cán bộ dự án toàn thời gian, làm việc tại Hà Nội và vùng dự án.

Liên hệ:

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý dự án

61 Hàng Chuối, Hà Nội, Việt Nam

Email: laingocthanh@gmail.com và c/c HongNga.Nguyen@cbm.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây