Quảng Bình: Yêu cầu phục hồi môi trường sau khai thác titan

ThienNhien.Net – Ngày 2.7, UBND tỉnh cho biết đã có thông báo kết luận về công tác cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác titan trên địa bàn. “Hiện các dự án khai thác titan trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ đã hết thời hạn khai thác, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ sau khai thác.

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường của Cty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình và Cty CP Khoáng sản Hoàng Long nghiêm túc, đảm bảo quy định. Đối với Cty TNHH XDTH Sen Hồng và Chi nhánh Cty TNHH Xây dựng Thanh Bình thực hiện còn chậm, tỉ lệ cây sống đạt thấp. UBND tỉnh yêu cầu Cty TNHH XDTH Sen Hồng và Chi nhánh Cty TNHH XDTH Thanh Bình đến tháng 10.2015 phải hoàn thành việc trồng cây phục hồi môi trường theo quy định.