Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Đồng Nai tiếp tục dừng dự án lấn sông

ThienNhien.Net – Trưa ngày 1-6, tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết Bộ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về dự án lấn sông Đồng Nai.

Dự án vi phạm nhiều luật và dù có xử lý theo luật nào thì cũng phải khắc phục hậu quả theo hướng móc đất đã lấn sông lên. (Ảnh: Trung Thanh)
Dự án vi phạm nhiều luật và dù có xử lý theo luật nào thì cũng phải khắc phục hậu quả theo hướng móc đất đã lấn sông lên. (Ảnh: Trung Thanh)

Theo Bộ TN&MT, hiện nay dư luận đang quan tâm chủ yếu đến nội dung lấn sông để phát triển đô thị. Việc lấn sông để phát triển đô thị sẽ có những tác động đến dòng chảy, mức độ tác động tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu tiếp theo.

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học của dự án, làm cơ sở quyết định việc tiếp tục thực hiện hay dừng dự án, Bộ TN&MT đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục dừng thực hiện dự án.Đồng thời giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, đặc biệt là vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông.

Về dự án lấn sông Đồng Nai, Bộ TN&MT nhận định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án còn sơ sài, những vấn đề đặt bài toán, giải bài toán và số liệu đầu vào vẫn đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, báo cáo đánh giá tác động dòng chảy để triển khai dự án chưa đủ cơ sở khoa học tin cậy.