Bình Dương đầu tư hơn 345 tỷ đồng làm sạch kênh Ba Bò

ThienNhien.Net – Tỉnh Bình Dương vừa chi nguồn vốn ngân sách hơn 345 tỷ đồng giao cho Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương triển khai Dự án cải tạo kênh Ba Bò (đoạn qua thị xã Thuận An, Bình Dương) dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Dòng kênh Ba Bò (Ảnh: Đỗ Ngọc Giang/TTXVN)
Dòng kênh Ba Bò (Ảnh: Đỗ Ngọc Giang/TTXVN)

Công trình sau khi đưa vào hoạt động sẽ tiếp nhận và chuyển tải nước mưa, nước thải công nghiệp đã qua xử lý với diện tích trên lưu vực 656 ha; giải quyết tình trạng tích tụ nước thải từ các khu công nghiệp Sóng Thần1, Sóng Thần 2, một phần khu công nghiệp Đồng An, khu dân cư Đồng An 2 và 3, khu dân cư thủy lợi 4…đang bị ô nhiễm trầm trọng.

Dự án sẽ thực hiện xây dựng cống thu gom nước thải sinh hoạt khu vực dân cư gồm giải phóng mặt bằng và kết hợp phát triển giao thông ở kênh Ba Bò.

Theo kỹ sư Vũ Văn Điện, Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Duơng, Dự án làm sạch kênh Ba Bò nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm cũ đang tồn tại; đồng thời ngăn ngừa các nguồn thải phát sinh mới.

Kênh Ba Bò (đoạn qua thị xã Thuận An, Bình Dương) có chiều dài hơn 3,6km đổ nước thải xuống hạ du địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ô nhiễm môi trường nhiều năm nay do nước thải công nghiệp và sinh hoạt từ các khu công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải ngốn hàng trăm tỷ đồng để làm sạch môi trường.