RECOFTC tuyển Cán bộ

Trung tâm vì Con người và rừng (RECOFTC) đang tuyển 01 Cán bộ hỗ trợ chương trình Truyền thông làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi CV và đơn xin việc đến địa chỉ Email: HR@recoftc.org

Hạn chót: 01/06/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.