WVV tuyển Chuyên gia

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Chuyên gia chương trình kỹ thuật về dinh dưỡng, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây