CONEMUND tuyển Chuyên gia tư vấn Quốc gia

Tổ chức CONEMUND Tây Ban Nha tại Việt Nam tuyển 01 Chuyên gia tư vấn Quốc gia về hệ thống thủy lợi và quản lý tài nguyên nước làm việc tại Hà Nội

Liên hê:

Bà. Inés Ramos – Đại diện CONEMUND tại Việt Nam

Email: ines.ramos@conemund.org

Hạn đăng ký cuối cùng: 21/12/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.