Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE 2013

Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE 2013 là một chương trình đào tạo có tính tương tác cao dành cho những sinh viên xuất sắc đến từ các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội. Các sinh viên tham gia sẽ có cơ hội tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư duy lãnh đạo, phát triển bền vững và tinh thần kinh doanh vì mục tiêu xã hội. Đồng thời chương trình sẽ giúp các bạn sinh viên bồi đắp kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo cần thiết, từ đó phát triển các sáng kiến bền vững nhằm giải quyết các vấn đề trong cộng đồng.

Lợi ích tham gia chương trình

• Phát triển và nâng cao khả năng lãnh đạo

• Nâng cao tư duy kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội

• Trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

• Gia nhập mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ YESE

• Được gặp gỡ các chuyên gia và doanh nhân trẻ thành đạt

• Được cấp chứng nhận tham gia sau chương trình.

Tiêu chí tuyển chọn

• Sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội (18 – 23 tuổi)

• Quan tâm đến các vấn đề xã hội và phát triển bền vững

• Có năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo

• Sáng tạo, nhạy bén, và quan tâm đến kinh doanh

• Tiềm năng phát triển khả năng lãnh đạo.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia chương trình vui lòng truy cập website http://yese.vn/ylp/

Hạn chót nhận đăng ký: 17h Thứ Năm, 20/06/2013

Mọi thắc mắc xin về chương trình này xin vui lòng liên hệ email edu@yese.vn hoặc số điện thoại 04 3997 0669.