Xuất khẩu 1 triệu mét khối cát nhiễm mặn đến 31-10

ThienNhien.Net – Bộ Xây dựng vừa có công văn chấp thuận cho Công ty cổ phần Khoáng sản Kiến Hoàng (tỉnh Bình Định) được phép XK 1 triệu m³ khối cát nhiễm mặn đến 31-10-2015.

Theo nội dung công văn số 670\BXD-VLXD ngày 2-4-2015 về việc XK cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định, từ tháng 4 đến tháng 9-2014, Bộ Xây dựng đã có các công văn thống nhất việc Công ty cổ phần Khoáng sản Kiến Hoàng làm thủ tục XK cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” với tổng khối lượng tối đa 1 triệu m³, trong khoảng thời gian từ ngày 18-4-2014 đến ngày 31-3-2015.

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được công văn của UBND tỉnh Bình Định và công văn của Công ty cổ phần Khoáng sản Kiến Hoàng về việc đề nghị gia hạn XK cát nhiễm mặn tận thu từ dự án này, do DN mới thực hiện nạo vét thi công từ đầu tháng 9-2014 đến nay nên khối lượng mới thực hiện nạo vét và XK 232 nghìn m³.

Nhằm đảm bảo mục tiêu của Dự án thông luồng phục vụ tàu thuyền ra vào tránh trú bão ở cửa Đề Gi được thuận lợi và an toàn, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn thời gian XK khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án này với khối lượng tối đa 1 triệu m³ trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31-10-2015.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ vào tình hình triển khai thực tế Dự án, sự giám sát đề xuất của cơ quan liên quan và DN, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án được XK trong thời gian tiếp theo.