Duyệt kế hoạch đấu thầu dự án quan trắc không khí

ThienNhien.Net – Ngày 31/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 2451/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án lập Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Ảnh minh họa: Thanglong.ictnews.vn

Theo đó, phần công việc không đấu thầu có kinh phí thực hiện 29.636.000 đồng là Hạng mục quản lý ban dự án.

Phần công việc đấu thầu bao gồm 01 gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, có giá 1.875.599.000 đồng, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Thành phố giao Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả chỉ định thầu đảm bảo chính xác, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, tập trung chỉ đạo giám sát nhà thầu để hoàn thành gói thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ.