Tạm dừng buôn bán các mẫu vật thuộc CITES với Lào

ThienNhien.Net – Theo đó, Ban thư lý CITES Quốc tế yêu cầu các quốc gia thành viên tạm dừng các hoạt động buôn bán mẫu vật của các loài thuộc danh mục CITES từ ngày 19/3/2015.

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (Bộ NN-PTNT) cho biết, đơn vị này vừa nhận được thông của Ban thư ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), khuyến nghị đình chỉ buôn bán với CHDCND Lào.

Theo đó, Ban thư lý CITES Quốc tế yêu cầu các quốc gia thành viên tạm dừng các hoạt động buôn bán mẫu vật của các loài thuộc danh mục CITES từ ngày 19/3/2015. Hiện Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã tiến hành ngừng không xem xét cấp giấy phép CITES NK cho những mẫu vật thuộc CITES do Cơ quan quản lý CITES Lào cấp giấy phép XK.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiến hành thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và chủ động sắp xếp, bố trí hoạt động SXKD.