Cận cảnh kho gỗ khổng lồ của Thủ đô sau khi bị đốn hạ

ThienNhien.Net – Hàng trăm khối gỗ được tập kết la liệt tại vườn ươm của Xí nghiệp sản xuất Cây xanh Cây hoa Cây cảnh tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau khi bị đốn hạ, gỗ cây đô thị sẽ được vận chuyển về các kho gỗ có nhiều địa điểm tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Sau khi bị đốn hạ, gỗ cây đô thị sẽ được vận chuyển về các kho gỗ có nhiều địa điểm tại Hà Nội (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Riêng tại vườn ươm của Xí nghiệp Sản xuất Cây xanh, cây hoa, cây cảnh tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) tổng cộng có 186,9 khối xà cừ và 31,69 khối gỗ khác (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Riêng tại vườn ươm của Xí nghiệp Sản xuất Cây xanh, cây hoa, cây cảnh tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) tổng cộng có 186,9 khối xà cừ và 31,69 khối gỗ khác (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh những thân cây có đường kính lên tới cả mét (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh những thân cây có đường kính lên tới cả mét (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh những thân cây có đường kính lên tới cả mét (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh những thân cây có đường kính lên tới cả mét (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Những thân cây mới được chặt vẫn còn mang nguyên ‘dấu tích phố phường’ (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Những thân cây mới được chặt vẫn còn mang nguyên ‘dấu tích phố phường’ (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Những thân cây mới được chặt vẫn còn mang nguyên ‘dấu tích phố phường’. (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Những thân cây mới được chặt vẫn còn mang nguyên “dấu tích phố phường” (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Theo Phó Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội: Mặc dù bên ngoài còn tươi tốt, nhưng khi chặt hạ, bên trong có nhiều cây đã bị mục ruỗng nghiêm trọng (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Theo Phó Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội: Mặc dù bên ngoài còn tươi tốt, nhưng khi chặt hạ, bên trong có nhiều cây đã bị mục ruỗng nghiêm trọng (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Đối với những cây nằm ở sâu trong khu dân cư, các công nhân buộc phải cưa cắt thành thớt để thuận tiện vận chuyển về vườn ươm (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Đối với những cây nằm ở sâu trong khu dân cư, các công nhân buộc phải cưa cắt thành thớt để thuận tiện vận chuyển về vườn ươm (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh kho gỗ tại vườn ươm (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh kho gỗ tại vườn ươm (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh kho gỗ tại vườn ươm (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Gỗ mục được để tại một khu vực riêng, đã phơi sương nắng hàng năm trời. (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Gỗ mục được để tại một khu vực riêng, đã phơi sương nắng hàng năm trời. (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Gỗ mục được để tại một khu vực riêng, đã phơi sương nắng hàng năm trời. (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Bên cạnh các cây đã đốn, 128 cây từ đường Nguyễn Chí Thanh cũng được đưa về vườn ươm để 'phục hồi sức khỏe' trước khi đem đi trồng lại (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)
Bên cạnh các cây đã đốn, 128 cây từ đường Nguyễn Chí Thanh cũng được đưa về vườn ươm để “phục hồi sức khỏe” trước khi đem đi trồng lại (Ảnh: Minh Sơn-Sơn Bách/Vietnam+)