CRS tuyển Tư vấn

Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo (CRS) đang tuyển 01 Chuyên gia phân tích dữ liệu và viết báo cáo điều tra cho Dự án Giáo dục Nguy cơ Bom mìn.

Liên hệ: 

Ms. Trần Thị Thu Hằng – Cán bộ Hành chính

Email: recruitment.vietnam@crs.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.