Xử phạt gần 400 triệu đồng hai công ty xả thải gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Ngày 3-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn cho biết đã ra quyết định xử phạt nghiêm khắc hai công ty trên địa bàn vì gây ô nhiễm môi trường với số tiền  360 triệu đồng.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đồng Tổ (huyện Điện Bàn) bị phạt 240 triệu đồng do đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5-10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m3/ngày. Đồng thời, phạt tăng thêm 1% đối với thông số COD vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới hai lần và phạt tăng thêm 1% đối với thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 2 lần.

Trong khi đó, Công ty cổ phần thương mại cung ứng vật liệu xây dựng Chí Hoàn (huyện Phú Ninh) bị xử phạt 120 triệu đồng vì đã không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định.

Phó Chủ tịch Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu hai công ty nêu trên nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 10 ngày. Nếu hai công ty trên cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị bị cưỡng chế.