Gần 9.400 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép

ThienNhien.Net – Qua kiểm tra, các ngành chức năng ở Đác Nông phát hiện có tới 3.089 hộ dân đang xâm canh, lấn chiếm với diện tích 9.374,23 ha đất rừng của bảy đơn vị.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên diện tích của bảy đơn vị gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp (Công ty lâm nghiệp): Đác N’Tao, Quảng Sơn, Đức Hòa, Nam Nung, Quảng Đức và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý nằm trên địa bàn các huyện Đác Glong, Đác Song và Krông Nô với diện tích 79.236 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 54.876,67 ha.

Đất rừng của Công ty lâm nghiệp Đác N’tao nằm trên địa bàn xã Nam Bình, huyện Đác Song, bị người dân lấn chiếm trồng cây công nghiệp
Đất rừng của Công ty lâm nghiệp Đác N’tao nằm trên địa bàn xã Nam Bình, huyện Đác Song, bị người dân lấn chiếm trồng cây công nghiệp

Qua kiểm tra, các ngành chức năng đã phát hiện có tới 3.089 hộ dân đang xâm canh, lấn chiếm với diện tích 9.374,23 ha đất rừng của bảy đơn vị nêu trên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1079 chỉ đạo các địa phương, đơn vị có diện tích đất rừng bị xâm canh, lấn chiếm trái phép tổ chức tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khỏi khu vực đất rừng do các đơn vị quản lý; đối với các hộ dân cố tình lấn chiếm diện tích đất rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, không chịu di dời thì tổ chức cưỡng chế đưa ra khỏi khu vực lấn chiếm trái phép…

Bên cạnh đó, trên cơ sở kiểm tra rà soát thực địa về hiện trạng rừng vùng phụ cận của năm công ty lâm nghiệp nói trên với khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và đánh giá các tiêu chí phát triển khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, các ngành chức năng của tỉnh xin chuyển giao quy hoạch mở rộng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên thêm 7.905,27 ha trên cơ sở diện tích đất rừng phụ cận của năm công ty lâm nghiệp nêu trên. Trong đó, diện tích đất rừng của công ty TNHH MTV lâm nghiệp (Công ty lâm nghiệp) Quảng Sơn 1.231 ha, Công ty lâm nghiệp Quảng Đức 1.267 ha, Công ty lâm nghiệp Nam Nung 927 ha, Công ty lâm nghiệp Đức Hòa 2.726 ha và Công ty lâm nghiệp Đác N’tao 1.749 ha. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh đang rà soát, điều chỉnh ngoài thực địa và hoàn tất các thủ tục mở rộng khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung để trình cấp thẩm quyền quyết định.

Đối với 49 dự án được tỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp thực hiện đầu tư sản xuất nông-lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 51.157 ha, bao gồm cho thuê đất 40.740 ha và giao rừng 9.417,24 ha, qua kiểm tra, rà soát mới đây của các ngành chức năng cũng đã phát hiện 1.653 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích 2.681 ha và 127 vụ tự ý chuyển đổi mục đích trái phép với diện tích 28 ha. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh cho thuê đất, giao rừng đã buông lỏng quản lý dẫn đến diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá với diện tích lớn; tình trạng người dân xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép với diện tích lên đến hàng nghìn ha, gây tổn thất lớn đến tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường sinh thái. Một số đơn vị triển khai các hạng mục dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai và triển khai không đúng quyết định phê duyệt của dự án; thậm chí các cá nhân, hộ gia đình tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định, lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép…