Gia hạn dự án tăng cường quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam

ThienNhien.net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) viện trợ từ nguồn tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đến hết ngày 31/12/2015.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam là một trong những quốc gia giàu có về đa dạng sinh học. Từ năm 2009, Việt Nam đã có các loại khu bảo tồn áp dụng cho tất cả các hệ sinh thái như Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn động vật hoang dã và các khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Tuy nhiên, Việt Nam đang nằm trong tình trạng mất và suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên, mà nguyên nhân chủ yếu do tác động của con người mở rộng đất canh tác nông nghiệp vào đất rừng.

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực quản lý cho các khu bảo tồn, củng cố thể chế và tăng cường năng lực cho các cán bộ, hỗ trợ tài chính bền vững; đảm bảo tài chính bền vững cho hệ thống khu bảo tồn.

Dự án được thực hiện trong từ năm 2011, triển khai từng bước trong xây dựng khung chính sách và pháp lý hoàn chỉnh, xây dựng các quy trình quản lý, tập hợp và phổ biến các kiến thức về đa dạng sinh học đối với cộng đồng.