Nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 16/8, tại Lạng Sơn, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo “Nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và xây dựng, thực hiện cơ chế phát triển sạch”. Tham dự có Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đình Duyệt và đại diện các Sở, ban ngành tỉnh Lạng Sơn.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho tỉnh Lạng Sơn hiểu sâu sắc hơn về BĐKH và biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, Hội thảo còn giới thiệu các hoạt động về cơ chế phát triển sạch và hướng dẫn thực hiện cơ chế này.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trình bày các Báo cáo Giới thiệu các hoạt động thực hiện Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH, Nghị định thư Kyoto trên thế giới và tại Việt Nam; Giới thiệu Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, Chiến lược Quốc gia về BĐKH; Giới thiệu các hoạt động về cơ chế phát triển sạch và hướng dẫn thực hiện cơ chế này.

Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn cho hay, Lạng Sơn là tỉnh miền núi với vị trí địa lý và đặc điểm địa hình chịu nhiều tác động của BĐKH, nhất là trong những năm gần đây, xu thế này càng có nhiều biền hiệu rõ rệt trên nhiều lĩnh vực của tỉnh như: Cháy rừng, tác động tới tài nguyên nước, ảnh hưởng tới nông nghiệp…Theo đó, Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng của BĐKH với Lạng Sơn một cách có hiệu quả…