Năm 2015, Tây Ninh tiếp tục di dời gần 500 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Theo ông Vương Quốc Thới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, năm 2015 tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục di dời 486 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống; ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm hại đất rừng làm nương rẫy.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mỗi hộ di dời được tỉnh bố trí vào các cụm dân cư mới thành lập tại các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu với mức hỗ trợ 30 triệu đồng, cấp 400 m2 đất ở, tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống.

Trong năm 2014, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức di dời được 618 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp; trong đó, bố trí ổn định tại chỗ 544 hộ, vận động tự di dời 20 hộ và bố trí di dời có hỗ trợ 54 hộ.

Các hộ này trước đây sống rải rác, phá rừng, làm nương rẫy tại các dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng, khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc và Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, trong năm 2015 tỉnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các hộ dân cất nhà, sinh sống trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc địa bàn tỉnh.