Trên 70.540 tỷ đồng thực hiện 36 dự án ứng phó BĐKH tại TPHCM

ThienNhien.Net – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn TPHCM đến năm 2015.

Mục tiêu chiến lược của kế hoạch này là dựa trên đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến các lĩnh vực ngành nghề để xây dựng và hoàn thiện từng bước kế hoạch hành động cụ thể có tính khả thi để ứng phó BĐKH cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển của TP, thực hiện và tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả nhất trong nỗ lực tham gia cùng cộng đồng quốc tế giảm nhẹ BĐKH toàn cầu, bảo vệ sự tồn tại của con người và sinh vật trên trái đất.

Hiện TPHCM đã và đang thực hiện 36 chương trình dự án, được triển khai đến năm 2015 với tổng kinh phí dự trù trên 70.540 tỷ đồng.