WWF tuyển Quản lý Dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tuyển Quản lý Dự án làm việc tại Cần Thơ

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về email: recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.