SRD tuyển Chuyên gia tư vấn

Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) tuyển Chuyên gia tư vấn cho Hội thảo tập huấn về biến đổi khí hậu

Liên hệ:

Nguyễn Xuân Thuận

Email: thuan@srd.org.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.