Quảng Nam truy quét các điểm “nóng” về phá rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, truy quét các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, khoáng sản trong dịp Tết Ất Mùi 2015.

Lực lượng Kiểm lâm tiêu hủy lán trại của các đối tượng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. (Ảnh: VGP/Thế Phong)
Lực lượng Kiểm lâm tiêu hủy lán trại của các đối tượng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. (Ảnh: VGP/Thế Phong)

Theo đó, các lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện 2 đợt kiểm tra, truy quét: Đợt trước Tết, từ ngày 01/01 đến ngày 14/02/2015; Đợt trong và sau Tết, từ ngày 25/02 đến ngày 31/3/2015.

Lưu ý các địa bàn trọng điểm phá rừng, khai thác lâm sản trái phép: Vùng giáp ranh giữa huyện Tiên Phước với Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My với Hiệp Đức; Vùng giáp ranh giữa huyện Bắc Trà My với huyện Phú Ninh (Tiểu khu 779, Thôn 4, xã Trà Kót), huyện Núi Thành với huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Vùng giáp ranh giữa các huyện Phước Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức, giữa huyện Phước Sơn với Nam Giang và huyện Nam Giang với Nông Sơn (tuyến đường Đông Trường Sơn), giữa các huyện Đông Giang – Nam Giang – Tây Giang, giữa huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Vùng giáp ranh giữa huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam với huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Địa bàn trọng điểm khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép: Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh bao gồm các khu vực Khe Vinh (xã Tà Pơơ), khe Ru, khe Thành Mỹ 1, Thành Mỹ 2 (xã Đắc Pring); Các khu vực rừng phòng hộ Đắk Mi, Sông Kôn, AVương và Sông Tranh; Khu vực thôn 4, thuộc Bãi Hòa Sơn (xã Phước Đức); Khe Cà Năng (xã Phước Hòa); Vùng giáp ranh giữa các huyện Nông Sơn – Hiệp Đức – Phước Sơn (TK 642); Vùng giáp ranh giữa huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Vùng giáp ranh giữa các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với các huyện Sơn Tây, Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyến đường trọng điểm vận chuyển lâm sản trái phép: Các tuyến Quốc lộ Hồ Chí Minh, 14 E, 14B và 14G, DT 616; Các tuyến sông Vu Gia, Thu Bồn.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây trên địa bàn đã xảy ra nhiều điểm nóng về khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép với quy mô lớn và tình trạng chống người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng.

Việc tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm nóng này nhằm tăng cường bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.