TPHCM triển khai di dời 24 doanh nghiệp gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Ngày 15-12, Sở Công thương TPHCM đã tiếp xúc với 24 doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm phải di dời.

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều doanh nghiệp thừa nhận, quy mô sản xuất của họ quá nhỏ, không đủ chi phí để đầu tư, vận hành hệ thống xử lý chất thải. Thực trạng gây ô nhiễm môi trường của họ cũng đã diễn ra khá nhiều năm. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở và người dân thường xuyên khiếu kiện, trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều đồng thuận di dời.

Việc Khu công nghiệp Đông Nam tiếp nhận các doanh nghiệp di dời đến nhưng doanh nghiệp phải chi trả chi phí thuê đất và chi phí vận hành xử lý chất thải. Với một số doanh nghiệp, chi phí này cần phải được tính toán thêm để phù hợp với sức chịu tải lâu dài. Về phía Sở Công thương cho biết, sẽ đẩy nhanh tiến độ để di dời các doanh nghiệp trong năm 2015. Riêng những trường hợp không đáp ứng yêu cầu di dời sẽ bị buộc ngưng hoạt động vì không thể sản xuất mà gây hại cho môi trường và chất lượng sống của người dân.