Care tuyển Cán bộ thích ứng dựa vào cộng đồng

Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ thích ứng dựa vào cộng đồng làm việc tại An Giang.

Liên hệ:

Trịnh Thị Hồng Thắm – Cán bộ Nhân sự cao cấp

Địa chỉ: 92 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Email: TrinhThiHong.Tham@careint.org

Điện thoại: Tel: +84-4-37161930 (Máy lẻ 206)

Thông tin chi tiết xem tại đây.