ENV mời đề cử giải Cống hiến Bảo vệ động vật hoang dã

Sau thành công của giải thưởng Cống hiến Bảo vệ động vật hoang dã được tổ chức lần đầu tiên năm 2013, năm 2014, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và các đơn vị đồng tổ chức tiếp tục tổ chức giải thưởng Cống hiến Bảo vệ ĐVHD lần thứ hai nhằm tôn vinh các cán bộ thực thi pháp luật và các nhà báo xuất sắc đã có những thành tựu và đóng góp nổi bật trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD tại Việt Nam.

Thời gian nhận đề cử: bắt đầu từ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 28/2/2015.

Chi tiết về Tiêu chí xét trao giải thưởng và mẫu đề cử xem tại đây.