Khóa học dành cho những nhà lãnh đạo cộng đồng

Chương trình Giải pháp Cộng đồng đang tìm kiếm ứng viên tham gia khóa học dành cho những nhà lãnh đạo cộng đồng. Chương trình được tổ chức tại Mỹ trong thời gian 4 tháng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/10/2012

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.