NIR tuyển Điều phối viên

Tổ chức The International Council of Swedish Industry (NIR) cần tuyển Điều phối chương trình khu vực, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 12/4/2020