Khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, đánh giá, báo cáo thực trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn và trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải  tập trung vào các lĩnh vực: chăn nuôi (nhất là chăn nuôi lợn) và giết mổ tập trung gia súc, gia cầm; sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; phân tích sâu sắc thực trạng, nguyên nhân, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp cần thiết, từng bước giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay.

Hạn chế thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường (Ảnh: Báo Hải Quan)
Hạn chế thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường (Ảnh: Báo Hải Quan)

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực: chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản với nội dung cụ thể, rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, gắn với đặc thù từng vùng sản xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, việc quá lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, các loại phân bón hóa học, cộng với việc trình độ khoa học kỹ thuật trong canh tác, chăn nuôi còn thấp, vấn đề xử lý nguồn thải còn mang tính giản đơn… đang là những nguyên nhân gây nên hiện tượng ô nhiễm môi trường ở mức độ ngày càng trầm trọng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện trạng ô nhiễm này không chỉ hủy hoại nguồn nước, nguồn đất, ảnh hưởng đến hiệu quả trong sản xuất mà còn tác động lớn đến sức khỏe của người lao động vùng nông thôn, là tác nhân phát sinh nhiều bệnh, dịch nguy hiểm. Vì thế việc xử lý ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp là việc làm cần thiết và trước mắt cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực.