Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quyết định quy định cụ thể việc quy hoạch tái định cư, bồi thường về đất; tài sản trên đất; hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở tại điểm tái định cư; hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản; hỗ trợ ổn định đời sống…

Cụ thể, hộ tái định cư chuyển đến điểm tái định cư tập trung nông thôn sẽ được bồi thường về đất (đất ở, đất sản xuất) bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi theo quy hoạch tái định cư được duyệt.

Người dân bản tái định cư Phiên Cại, xã Chiềng Lao, huyện Mường La. (Ảnh: env.com.vn)
Người dân bản tái định cư Phiên Cại, xã Chiềng Lao, huyện Mường La. (Ảnh: env.com.vn)

Còn hộ tái định cư xen ghép được bồi thường về đất bằng việc giao đất ở, đất sản xuất, phù hợp với quỹ đất của điểm tái định cư xen ghép được duyệt nhưng tối thiểu đảm bảo diện tích đất cho mỗi hộ tái định cư tương đương với mức trung bình của hộ sở tại.

Về xử lý chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến, Quyết định nêu rõ, giá trị đất nông nghiệp được giao thấp hơn giá trị đất bị thu hồi thì hộ tái định cư được bồi thường phần giá trị chênh lệch. Giá trị đất nông nghiệp được giao cao hơn giá trị đất bị thu hồi thì hộ tái định cư không phải nộp bù phần giá trị chênh lệch.

Bên cạnh đó, hộ tái định cư còn được hỗ trợ bằng tiền để làm nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở với mức hỗ trợ như sau: Hộ độc thân được hỗ trợ tương đương 15m2 xây dựng; Hộ có nhiều người thì người thứ nhất được hỗ trợ tương đương 15m2 xây dựng, từ người thứ 2 trở lên, mỗi người tăng thêm được hỗ trợ tương đương 5m2 xây dựng.

Về hỗ trợ sản xuất, Quyết định nêu rõ, hỗ trợ 3 năm kinh phí khuyến nông cho hộ tái định cư được giao đất sản xuất nông nghiệp là đất xấu phải cải tạo và đất khai hoang. Mức cụ thể do UBND tỉnh quy định.

Đối với hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất để xây dựng khu, điểm tái định cư được hỗ trợ một lần theo diện tích đất sản xuất bị thu hồi. Mức hỗ trợ sản xuất không quá 2.000 đồng cho 1m2 đất thu hồi. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định.

Hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất sau tái định cư

Quyết định quy định cụ thể việc hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông, lâm kết hợp; chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm… để người dân sau tái định cư ổn định đời sống và sản xuất.

Cụ thể, sẽ hỗ trợ một lần tiền mua giống và hỗ trợ 3 năm tiền mua phân bón để chuyển từ trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm; hỗ trợ tiền mua giống và phân bón cho 3 vụ sản xuất liên tiếp để chuyển đổi cơ cấu giống đối với cây ngắn ngày; hỗ trợ 2 lần tiền mua giống gia cầm và thủy sản hoặc một lần tiền mua giống gia súc, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/hộ…

Đặc biệt, đối với hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo hiện hành, ngoài được hưởng các chính sách theo quy định còn được hỗ trợ lãi suất vốn vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo hiện hành để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Mức vay được hỗ trợ tối đa là 50 triệu đồng cho 1 hộ…