Chính phủ Bỉ tuyển Tư vấn

Chính phủ Bỉ cần tuyển tư vấn viên trong nước và quốc tế tiến hành dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh (GGSF).

Liên hệ:

Email: ggsfpmu@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/11/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.