Quảng Ninh: 25 doanh nghiệp vi phạm quy định trong khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Theo thống kê từ UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2014, các ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện tổng kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường đối với 84 đơn vị ngành Than đóng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đã xác định 25 đơn vị còn tồn tại, vi phạm về Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó, TKV có 17 giấy phép, Tổng Công ty Đông Bắc 8 giấy phép. Các lỗi vi phạm như: Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết thời hạn nhưng chưa hoàn thiện thủ tục gia hạn hoặc đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường; giao kế hoạch và tổ chức khai thác than vượt công suất quy định trong giấy phép khai thác được cấp; khai thác khoáng sản không có giấy phép…