Việt Nam – Indonesia tăng cường hợp tác bảo vệ ĐVHD

ThienNhien.Net – Ngày 20/10, cuộc họp song phương giữa Việt Nam và Indonesia về thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi giữa hai nước trong việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Cuộc họp cũng hướng tới sự phát triển bền vững trong hợp tác kiểm soát buôn bán các loài hoang dã giữa cơ quan quản lý hai quốc gia cùng là thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Đây là cuộc họp song phương Việt Nam – Indonesa lần thứ 5 và tiếp nối các cuộc họp song phương năm 2010, 2011, 2012 và 2013.

Tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đánh giá cao sự hợp tác ngày một bền chặt giữa Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng cục Bảo vệ và Bảo tồn thiên nhiên (Bộ Lâm nghiệp Indonesia), nhấn mạnh đây là điểm tích cực trong hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia trong khu vực ASEAN, góp phần thực thi CITES hiệu quả trên toàn thế giới.

Ông Djohan Utama Perbatasari, Cục trưởng Cục Thanh tra và Bảo vệ rừng (Tổng cục Bảo vệ và Bảo tồn thiên nhiên Indonesia) hoan nghênh thiện chí và chúc mừng các nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong hợp tác với Indonesia để kiểm soát buôn bán các loài hoang dã, những giá trị đa dạng sinh học bất biến của thiên nhiên hai quốc gia và thế giới.

Cũng trong cuộc họp, cơ quan chức năng hai nước đã trao đổi và chia sẻ các thông tin về thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, đề xuất các giải pháp cụ thể, hướng tới xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động chung Việt Nam – Indonesia để duy trì và phát triển có hiệu quả sự hợp tác bền vững trong kiểm soát buôn bán các loài hoang dã, thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam và Indonesia là thành viên.