Sóc Trăng đẩy mạnh quản lý tài nguyên ven biển

Dự án “Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tại tỉnh Sóc Trăng” sẽ triển khai các chiến lược tăng tính thích nghi của rừng ngập mặn (Ảnh: Chinhphu.vn)

ThienNhien.Net – Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa đồng ý UBND tỉnh Sóc Trăng ký Thỏa thuận thực hiện dự án “Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam” trị giá 3.000.000 Euro với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ).

Được biết, mục tiêu tổng thể của Dự án “Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tại tỉnh Sóc Trăng” là đảm bảo cho những người nghèo được hưởng lợi cả về kinh tế và sinh thái từ việc quản lý và sử dụng các vùng ven biển bền vững.

Dự án sẽ cung cấp các giải pháp thử nghiệm để giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững. Dự án cũng sẽ triển khai các chiến lược có thể tăng tính thích nghi của rừng ngập mặn bằng việc nâng cao tính chịu đựng của chúng đối với sự biến đổi khí hậu.

Các nhóm đối tượng của dự án là những người dân địa phương sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển. Nhóm này bao gồm những người không có đất canh tác, phụ thuộc vào việc thu gom các nguồn tài nguyên như cua, cá, các loài động vật thân mềm và mật ong để sinh sống cũng như những người nuôi tôm, phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước ven biển.