Quảng Ngãi: Tham gia trồng rừng phòng hộ được hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/ha

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất tại các huyện nghèo của tỉnh.

Trong đó có quy định, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng tự nhiên hưởng mức khoán 300.000 đồng/ha/năm; những diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ đã giao ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nếu tự nguyện tham gia trồng rừng phòng hộ được hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/ha để trồng và chăm sóc và được hưởng lợi từ rừng theo quy định hiện hành; hỗ trợ một lần cho hộ gia đình được giao đất trồng rừng sản xuất tối đa 10 triệu đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng rừng.