Khu Dự trữ sinh quyển Cát Tiên mang tên mới

ThienNhien.Net –  UNESCO vừa ra thông báo chính thức đổi tên khu Dự trữ sinh quyển Cát Tiên thành Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Rừng nguyên sinh Cát Tiên có khoảng 1.700 loài thực vật quý hiếm như: gõ, trắc, cẩm lai và hơn 700 loài thú, chim quý hiếm, trong đó có nhiều loại đặc biệt quý hiếm, hầu hết có trong Sách Đỏ như tê giác một sừng, chim công, trĩ, đà điểu.

Đây còn là nơi cư trú của 11 dân tộc người. Là hình mẫu về bảo tồn đa mục đích – một mô hình phát triển bền vững hài hòa giữa con người và thiên nhiên dựa trên sự đa dạng sinh học và đa dạng văn hóa được duy trì từ xa xưa của các đồng bào dân tộc ít người, các phong tục tập quán truyền thống được bảo tồn gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học.
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đang triển khai các công việc cần thiết để khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới.