Thanh tra đất đai, môi trường và tài nguyên nước tại các khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 9/10, Bộ TN-MT đã công bố quyết định và kế hoạch thanh tra (trong 45 ngày) về việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, thanh tra công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng KCN; việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai liên quan đến KCN; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong KCN.

Ngoài ra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các nhà đầu tư hạ tầng KCN như: Việc sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; việc xác định giá cho thuê và các loại phí…

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, sẽ thanh tra công tác tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; công tác thống kê, đánh giá chất thải nguy hại phát sinh trong KCN và các biện pháp quản lý; công tác đánh giá hiện trạng môi trường và thẩm định, thu phí nước thải công nghiệp trong KCN…