Chương trình Tác nhân thay đổi 2014

Chương trình Tác nhân thay đổi 2014 (BCA 2014)

bca14

BCA (Be Change Agents) – “Tác nhân thay đổi” là tên viết tắt của chương trình “Thúc đẩy vai trò Công dân tích cực”.  BCA hướng đến các bạn trẻ – thế hệ của những thay đổi tích cực và mang đến cho các bạn cơ hội được nâng cao năng lực, thúc đẩy vai trò tích cực của thanh niên trong Phát triển bền vững (PTBV) và Quản trị tốt thông qua khóa học “Be Change Agents”, thực hiện các sáng kiến vì cộng đồng và chương trình đối thoại cùng các đại diện các tổ chức phát triển, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Đối tượng tham gia: Tuổi từ 18 đến 25, là sinh viên hoặc đang làm việc cho các tổ chức/doanh nghiệp.

Những hoạt động tại BCA 2014:

 • Tổ chức 3 khóa tập huấn tại 3 thành phố (đại diện cho 3 miền) với tổng số học viên là 1 tỉnh/thành nào của Việt Nam đều được đăng ký tham gia).
 • Các bài tập hành động (đi thực tế, tổ chức sự kiện, tham gia và thực hiện các chương trình trong và sau quá trình học.
 • Hỗ trợ thành viên BCA xây dựng và thực hiện 12 sáng kiến vì cộng đồng với tổng kinh phí 180
 • Tổ chức diễn đàn toàn quốc chia sẻ sáng kiến về PTBV và quản trị minh bạch của giới trẻ.
 • Lan tỏa, kết nối mạng lưới thanh niên trong nước và quốc tế về chủ đề PTBV và quản trị tốt.

Quyền lợi người tham gia:

 • Hỗ trợ địa điểm, tài liệu, trang thiết bị học tập trong suốt khóa học.
 • Hỗ trợ các học viên thực hiện các hoạt động như: đi thực tế, bài tập hành động và lan tỏa chủ đề PTBV và Quản trị tốt.
 • Đối với những bạn tích cực, BTC sẽ hỗ trợ chi phí ăn trưa và teabreaks, đi thực tế, phí đi lại nếu bạn đến từ tỉnh khác.
 • Kết thúc chương trình, Live & Learn sẽ trao bằng chứng nhận cho các thành viên, tùy theo mức độ tham gia, đóng góp của học viên: Đóng góp xuất sắc – Đóng góp tích cực – Tham gia.
 • Hỗ trợ 12 ý tưởng lan tỏa các chủ đề trong khóa học với tổng kinh phí 180 triệu đồng.
 • Hỗ trợ chi phí cho đại diện nhóm dự án xuất sắc tham dự diễn đàn chia sẻ sáng kiến thanh niên toàn quốc diễn ra trong năm 2015.

Thời hạn đăng ký :

 • Miền Nam: 10/08/2014
 • Miền Trung: 10/09/2014
 • Miền Bắc: 10/10/2014

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.