Vinacomin đạt doanh thu 60.300 tỷ đồng trong 7 tháng

ThienNhien.Net – Riêng doanh thu từ than đạt 31.153 tỷ đồng, còn lại là từ khoáng sản, điện, cơ khí và vật liệu nổ.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 8/2014, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, trong tháng 7/2014, sản lượng khai thác than nguyên khai đạt 2,5 triệu tấn, tiêu thụ đạt 2,2 triệu tấn trong đó xuất khẩu 68.000 tấn và tiêu thụ trong nước đạt 2,1 triệu tấn.

Cũng theo Vinacomin, doanh thu toàn tập đoàn trong 7 tháng ước đạt 60.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ than đạt 31.153 tỷ đồng, doanh thu từ sản xuất và tiêu thụ khoáng sản đạt 3.500 tỷ đồng; Sản xuất và bán điện đạt 7.131 tỷ đồng cùng doanh thu từ lĩnh vực cơ khí và vật liệu nổ công nghiệp.

Cũng trong 7 tháng, sản lượng sản xuất than nguyên khai của tập đoàn đạt 22,1 triệu tấn, tiêu thụ ước đạt 21,1 triệu tấn. Trong đó xuất khẩu đạt 4 triệu tấn và tiêu thụ trong nước đạt 17,1 triệu tấn.

Khai thác than trong lò chợ ở Công ty CP Than Hà Lầm (Ảnh: Vinacomin)
Khai thác than trong lò chợ ở Công ty CP Than Hà Lầm (Ảnh: Vinacomin)

Tính đến cuối tháng 7, lượng tồn kho than còn 8 triệu tấn, trong đó than sạch 5,6 triệu tấn; nguyên khai và bán thành phẩm 2,4 triệu tấn. Toàn tập đoàn thực hiện đầu tư trong 7 tháng đạt giá trị đầu tư 10.600 tỷ đồng.

Vinacomin cũng đề ra kế hoạch trong tháng 8/2014 với sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,05 triệu tấn, tiêu thụ than 2,65 triệu tấn, trong đó: xuất khẩu: 400.000 tấn và tiêu thụ trong nước 2,25 triệu tấn.

Trong tháng 8, Vinacomin sẽ tập trung tăng cường chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời tiết tập trung khai thác, chế biến và sàng tuyển than để đảm bảo đủ than có chất lượng phù hợp giao cho khách hàng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiêu thụ năm 2014 đạt tối thiểu 35,5 triệu tấn.