DRD tuyển Chuyên gia

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đang tuyển 01 Chuyên gia thực hiện đánh giá cuối kỳ dự án “Tăng cường năng lực để nâng cao vị thế và phát triển kinh tế cho người khuyết tật xã hội người khuyết tật”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email lethuong@drdvietnam.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.