Khai mạc Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ VI

ThienNhien.Net – Sáng 6/6, tại Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP.Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ VI với chủ đề “Thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế”.

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND TP.Hải Phòng tổ chức, nhằm tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ và quản lý các thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 nhấn mạnh: Việt Nam luôn đặt biển vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển trong khu vực, gắn liền với bảo vệ quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế; phấn đấu đến 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53-55% GDP, 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển.

Diễn đàn có chủ đề “Thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế” (Ảnh: Đảng Cộng sản Việt Nam)
Diễn đàn có chủ đề “Thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế” (Ảnh: Đảng Cộng sản Việt Nam)

Diễn đàn Thương hiệu biển góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia biển Việt Nam vững mạnh đã và đang là công cụ để liên kết tiềm năng, khai thác lợi thế của các vùng biển, thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế để tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế đất nước theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, thông qua Diễn đàn sẽ một lần nữa khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển. Thành công của Diễn đàn Thương hiệu biển những năm qua khẳng định Diễn đàn đã đi vào giai đoạn phát triển có chất lượng, thúc đẩy quảng bá thương hiệu biển Việt Nam trong nước cũng như thế giới, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và tạo việc làm cho cộng đồng dân cư ven biển, các đảo, quần đảo của Việt Nam.

Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ VI với chủ đề “Thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế” bám sát các mục tiêu: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược biển, đảo, việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay. Nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và người dân trong việc khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Xây dựng, quảng bá thành tựu, thành quả, thương hiệu quốc gia cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển.

Tại Diễn đàn lần này, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung góp phần tăng cường vai trò của Thương hiệu biển trong hội nhập kinh tế quốc tế, đó là: Tăng cường quản lý biển và hải đảo trên cơ sở chú trọng các yếu tố quốc gia, yếu tố khu vực và quốc tế. Quán triệt các quan điểm hợp tác quốc tế theo tinh thần của Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến 2020”, đặc biệt là quan điểm: Hợp tác quốc tế để xây dựng Thương hiệu biển là một trong những phương thức khai thác tài nguyên kiểu mới, góp phần đưa các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch biển có giá trị hơn và sức cạnh tranh hơn hướng đến thị trường quốc tế; mục tiêu lâu dài là xây dựng bản chất văn hóa Việt Nam cho thương hiệu biển Việt Nam…

Bên cạnh đó, tại Diễn đàn, những ý tưởng, đề xuất, kiến nghị của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các doanh nhân, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp về những vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng, quản lý phát triển “Thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế” đã được chia sẻ và thảo luận. Đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học có các tham luận nhấn mạnh những khía cạnh phát triển thương hiệu du lịch biển Việt Nam, hải dương học, xây dựng thương hiệu biển, du lịch của một số tỉnh thành như: Hải Phòng, Quảng Trị, Lý Sơn (Quảng Ngãi)… trong hội nhập quốc tế.