Cuộc thi QLONCN do sở TNMT tổ chức

Cuộc thi “Sáng kiến giải pháp quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội” năm 2014

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ô nhiễm công nghiệm và tăng cường hiệu quả công tác quản lý môi trường tại các doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà nội tổ chức cuộc thi “Sáng kiến giải pháp quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội” dành cho các doanh nghiệp và cá nhân từ 18 tuổi trở lên.

Thời hạn cuộc thi: từ 15/05 đến 15/08/2014.

Thể lệ cuộc thi
Thể lệ cuộc thi

Chi tiết về cuộc thi xem thêm tại đây.

Clip cuộc thi xem tại đây.