ECF tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Eye Care Foundation (ECF) tại Việt Nam đang cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới Ms. Ngan Tran, email: ngantran.ecf.vn@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.